Arbetsvecka 27/11-1/12

Matematik: Vi arbetar vidare med kapitel 5, Diagram, kombinatorik och sannolikhet. Vi siktar på att bli färdiga med sidorna 125-127 den här veckan.

Viktiga begrepp: sannolikhet, kombinatorik, träddiagram, förhållande, kombination, linjediagram, cirkeldiagram, lodrät och vågrät axel, intervall.
Läxa: Läxa v 48

Engelska: Kapitlet Eating sweets (s 34-35), med tillhörande glosor och frågor samt stencil i läxa. Övningar finns även i webbappen.

Historia: Vi läser vidare och arbetar med s 114-117 i Utkik historia samt filmer som kommer att finnas på bloggen.

Samhällskunskap: Vi arbetar vidare med kapitlet Arbete och pengar. Vi sammanfattar och repeterar det vi har gått igenom hittills, med fokus på resonemang samt ord och begrepp. Se till att ni har sett de avsnitt av Här kommer kungen som ni har haft i läxa. Öva gärna på ord och begrepp i webbappen.

Religion: Vi fortsätter arbetet med buddismen, s  Puls religion.

Läsrummet: Kapitlet Andra världar och frågorna som hör till texten. Lämna in på fredag om du vill ha utförlig feedback till måndagslektionen.

Skrivrummet: Fundera kring kännetecken och egenskaper för återberättande text – biografi.

OBS!

Glöm inte att gå in på Bingel för att öva och repetera det vi gör i skolan samt förbereda er för de nationella proven.