Förberedelse inför att skriva en argumenterande text

Ni ska på torsdag (22/3) skriva en argumenterande text och tänka både på formen (svenska) och innehållet (SO). Det ni ska argumentera kring är för eller emot att äta kött. Tänk på att hålla argumenten till:
miljö/klimat
hälsa/välmående
etik/djuromsorg

Ta hjälp av det vi arbetat med på lektionerna i skolan, boken (PULS Samhällskunskap s 116-117) men se även till att ni tittar igenom dessa filmer:

Runt i naturen – köttet (ca 5 min)

Den gröna vägen – vegetarian och vegan (ca 13 min)

Köttets lustar (framförallt del 2) (ett avsnitt 55 min)

Runt i naturen – mat som rest långt (ca 5 min)

Maten vi äter (16 min)