Geografi

Vulkaner – varför finns de och var?

Plattektonik

Vattnets kretslopp


Stencil: Hej Europa!

Stencil: I västra Europa

Stenciler: Geografiord 1 och I norra Europa (repetition)

Vårt Europa: Västra Europa


Träna begrepp och geografiska namn (Vatten)

Träna begrepp och geografiska namn (Berg)

v. 36
Ord och begrepp
s. 76-81
dricksvatten
havsvatten
flodvatten
avloppsvatten
vattenverk
reningsverk
gröda
gödsel
kemikalie
industri
produkt
transport
pråm
järnmalm
avdunsta

s. 78-79
kretslopp
avdunsta
vattenånga
smältvatten
sötvatten
saltvatten
grundvatten
jordlager
bergssprickor
brunn
att sina
vattenbrist
konstbevattna
vattenreservoar
skyfall

s. 80-81
tidvatten
ebb
flod
kaj
fenomen
sund
vik
kanal
vattennivå
dragningskraft
sjöfart
docka
hamn
industri
torka
vattenbrist

v. 35
Ord och begrepp

s. 50-51
jordskorpa
jordklot
världshav
landområde
bergart
magma
glödande
kärna
mantel
platta
plattgräns
bergskedja
vulkanutbrott
jordbävning
jordskalv
bergskedjebildning
veck

s. 52-53
vulkan
utbrott
tryck
magma
magmakammare
krater
sidokrater
lava
aska
jordskorpa
mantel
verksam
klimat
bergskedja
att brytas ner
platta
glödande
kärna
brant
sluttning

Film om Vulkaner och jordbävningar


v. 34
Ord och begrepp
s. 46-49

berg
vulkan
bergskedja
klimat
bergstopp
meter över havet (m-ö.h.)
glaciär
istäcke
polarområde
högplatå
serpentinväg
mötesplats
dalgång
att nötas ner
frost
spricka
skreva
brant
sluttning

Film om Plattektonik