NO

v 11
Prov den 8 mars (torsdag)
Livets utveckling:
Koll på No-boken s 42 – 57
Aktivitetsboken s 34 – 43
OBS! Böckerna ska vara i skolan på Måndagen den 5 mars. Vi ska använda dem då.

Se filmerna nedan:

Livet genom tiderna (en resa genom tiden för att studera livets historia, från det första livets uppkomst till de högt utvecklade ryggradsdjuren)

Om evolutionen: Charles Darwin

Om evolutionen: Variation

Om evolutionen: Konkurrens

Om evolutionen: Galapagos

Om evolutionen: Dinosaurier, tid och fossil

Logga in på Studi och se de två filmer och gör tillhörande quiz. 

 

 

 

 

Inför Provet v 4:

GRUNDBOKEN: Koll på No
s. 6 – 27
+ s. 28 -29
ARBETSBOKEN
s. 2 – 21 (du har facit)
S 22 – 23 använder du som provtest (facit finns)

Titta också på filmerna nedan och använd
webbappen som hör till Boken om Fysik (Liber):
Nr 14 Astronomi

 

Big Bang

Fakta ord:
gravitation
fusion
De fyra aggregationstillstånden : fast, flytande, gas och plasma
Esrange